เจ.อิ่มบุญ

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb ธนาคารกสิกรไทย
ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล 086 921 4614
000 - 0 - 00000 - 0
Promptpay
tmb ธนาคารทหารไทย
ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล
512 - 2 - 13474 - 4
ออมทรัพย์
scb ธนาคารไทยพาณิชย์
ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล
892 - 2 - 29608 - 6
ออมทรัพย์
tfb ธนาคารกสิกรไทย
ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล
159 - 2 - 52524 - 7
ออมทรัพย์
ktb ธนาคารกรุงไทย
ปรียนันท์ เหล่าพาณิชย์กุล
678 - 6 - 41135 - 5
ออมทรัพย์
bkb ธนาคารกรุงเทพ
สุกัญญา ลี้วิไลกุลรัตน์
561 - 0 - 09073 - 9
ออมทรัพย์